Libra të botuar

ECKHART TOLLE: NJË TOKË E RE (detalet)

NAPOLEON HILL: MENDO DHE PASUROHU  (detalet)

RICHARD CARLSON: MUND TË JENI TË LUMTUR PAVARËSISHT ÇDO GJËJE (detalet)

JAMES ALLEN: SIÇ MENDON NJERIU  (detalet)

WALLACE WATTLES: SHKENCA E PASURIMIT  (detalet)

WALLACE WATTLES: SHKENCA E MIRËQENIES  (detalet)

Continue reading

Advertisements

Drita (Kaptina 24)

Në emër të Zotit, Dhembshuruesit, Mëshirëplotit

     (35-42)

Zoti është Drita

e qiejve dhe e tokës.

Përgjasimi me Dritën e Zotit

është si një vend në mur ku është një llambë,

llamba në një rruzull xhami,

rruzulli i xhamtë si yll shkëlqyes,

ndezur nga një pemë e bekuar ulliri Continue reading

Një mënyrë përgjithësisht e rekomanduar e meditimit ulur

Një mënyrë përgjithësisht e rekomanduar e meditimit ulur.pdf  është doracak i shkurtër për audienca të përgjithshme nga Zen-Mjeshtri japonez Dogen. Teksti është përkthyer nga origjinali japonisht në anglisht nga Thomas Cleary që ka PhD në Gjuhë dhe Qytetërime të Azisë Lindore nga Universiteti i Harvard-it dhe është Doktor i Jurisprudencës nga Universiteti i i Kalifornisë. Është përkthyes i mbi pesëdhjetë vëllimeve të teksteve Budiste, Taoiste, Konfuçiane dhe Islamike nga sanksritishtja, kinezishtja, japonishtja, gjuha pali dhe arabishtja. Continue reading