Eckhart Tolle: Një tokë e re

Eckhart Tolle: Një tokë e re (A New Earth)

Përkthyes: Ridvan Bunjaku

Botues: Pema, nëntor 2017

Kapitujt: Continue reading

Advertisements