“Mendo dhe pasurohu” — Napoleon Hill

Botuar nga Pema. Përkthyer nga Ridvan Bunjaku. Qershor 2018

Kapitujt: Vazhdoni leximin

Advertisements

Video-kursi: Magjia e të Menduarit në Përmasa të Mëdha

The Magic of Thinking Big nga David J. Schwartz. Filloje video-kursin këtu: goo.gl/dXYZHe

  1. Beso se mund të kesh sukses dhe do të kesh sukses

Mendo sukses, mos mendo dështim

Si të zhvillohet fuqia e besimit

Programi personal i vetë-zhvillimit dhe rritjes

Vazhdoni leximin