Nëse (Rudyard Kipling)

Nëse mund ta ruash qetësinë kur të gjithë përreth teje

…Po çmenden dhe po ta lënë fajin,

Nëse mund t’i besosh vetes kur krejt njerëzit dyshojnë n’ty,

…Por edhe t’i lejosh e t’i falësh për dyshimin e vet; Vazhdoni leximin

Advertisements

Hekuri (kaptina 57)

Sura Medinase që i nxit besimtarët të shpenzojnë në kauzën e Zotit dhe ta mbështesin drejtësinë — sura e merr titullin nga hekuri i përmendur në vargun 25. Pohohet gjithë-përhapësia e fuqisë, e dijes, e kontrollit dhe e lavdisë së Zotit për t’i nxitur besimtarët për veprim të duhur, dhe përshkruhet fati i hipokritëve. Përmenden profetët e mëparshëm (vargjet 26-7), veçanërisht Nuhi (Noah), Ibrahimi (Abraham) dhe Isai (Jesus), duke e treguar përgjigjen që e morën. Sura mbyllet me referim të Njerëzve të Librit.

Shkarkoje/shfletoje: 57_Hekuri.pdf

Shih kaptina të tjera këtu

Zgjimi nga transi i pavlerësisë

Zgjimi nga transi i pavlerësisë.pdf është artikull nga Tara Brach, PhD, e cila e ka praktikuar dhe ua ka mësuar të tjerëve meditimin që nga 1975-ta, si dhe ka udhëhequr seminare të meditimit nëpër qendra në tërë Amerikën Veriore. Është psikologe klinike, themeluese Insight Meditation Community of Washington (IMCW), dhe autore e “Radical Acceptance” dhe “True Refuge”. Vazhdoni leximin

Lopa, pjesa II (kaptina 2)

Shkarkoje/shfletoje botimin e plotë këtu: Lopa – pjesa II (pdf)

“Përzgjedhjet nga Kurani që gjenden në këtë botim e paraqesin atë që teologu i shquar Al-Ghazali i quan gjashtë synimet e Librit. Synimi i parë është njohja e Zotit, duke e përfshirë esencën, tiparet dhe veprat e Zotit. Synimi i dytë është përcaktimi i Rrugës te Zoti, përmes të cilës hiqet “ndryshku” nga “pasqyra” e shpirtit, ashtu që drita e Zotit të mund të reflektohet qartë në shpirtin e pastruar. Vazhdoni leximin

Lopa, pjesa I (kaptina 2)

Shkarkoje-shfletoje: Lopa – pjesa I me shënime.pdf
Kjo është kaptinë Medinase dhe më e gjata në Kuran, që përmban material të shpallur gjatë disa viteve, dhe e emëruar sipas storjes së lopës që Izraelitët qenë urdhëruar ta therin (vargjet 67 e tutje). Kaptina hapet me një përgjigje ndaj përgjërimit për udhëzim në Kaptinën 1, ‘Hapja’, duke e ndarë njerëzimin në tri grupe në reagimin e tyre ndaj këtij udhëzimi — besuesit, mosbesuesit, dhe hipokritët — dhe mbyllet duke i konfirmuar parimet e besimit të dhëna në vargjet hyrëse (3-5).
Vazhdoni leximin

Njeriu n’pasqyrë (Michael Jackson: Man in the Mirror)

[Strofa 1]

Do ta bëj një ndryshim

Një herë e mirë n’jetën time

Do t’ndihem vërtet mirë

Do ta bëj ndryshimin e duhur

Do ta rregulloj si duhet

Teksa e ngris jakën e gëzofit tim t’dashur t’dimrit

Kjo erë po ma heq trurin

Shoh fëmijë n’rrugë, që s’kanë ushqim t’mjaftueshëm

Kush jam unë t’jem i verbër, tek shtirem që s’ua shoh nevojat Vazhdoni leximin