Maska

Mos i bëj vetes maskë për ta takuar botën

maskë që e luan jetën tënde kaq mirë

që është kaq e shlirshme dhe argëtuese

sa që je gjithmonë qendra e vëmendjes — Vazhdoni leximin

Advertisements

Hekuri (kaptina 57)

Sura Medinase që i nxit besimtarët të shpenzojnë në kauzën e Zotit dhe ta mbështesin drejtësinë — sura e merr titullin nga hekuri i përmendur në vargun 25. Pohohet gjithë-përhapësia e fuqisë, e dijes, e kontrollit dhe e lavdisë së Zotit për t’i nxitur besimtarët për veprim të duhur, dhe përshkruhet fati i hipokritëve. Përmenden profetët e mëparshëm (vargjet 26-7), veçanërisht Nuhi (Noah), Ibrahimi (Abraham) dhe Isai (Jesus), duke e treguar përgjigjen që e morën. Sura mbyllet me referim të Njerëzve të Librit.

Shkarkoje/shfletoje: 57_Hekuri.pdf

Shih kaptina të tjera këtu

Zgjimi nga transi i pavlerësisë

Zgjimi nga transi i pavlerësisë.pdf është artikull nga Tara Brach, PhD, e cila e ka praktikuar dhe ua ka mësuar të tjerëve meditimin që nga 1975-ta, si dhe ka udhëhequr seminare të meditimit nëpër qendra në tërë Amerikën Veriore. Është psikologe klinike, themeluese e Insight Meditation Community of Washington (IMCW), dhe autore e “Radical Acceptance” dhe “True Refuge”. Vazhdoni leximin

Lopa, pjesa II (kaptina 2)

Shkarkoje/shfletoje botimin e plotë këtu: Lopa – pjesa II (pdf)

“Përzgjedhjet nga Kurani që gjenden në këtë botim e paraqesin atë që teologu i shquar Al-Ghazali i quan gjashtë synimet e Librit. Synimi i parë është njohja e Zotit, duke e përfshirë esencën, tiparet dhe veprat e Zotit. Synimi i dytë është përcaktimi i Rrugës te Zoti, përmes të cilës hiqet “ndryshku” nga “pasqyra” e shpirtit, ashtu që drita e Zotit të mund të reflektohet qartë në shpirtin e pastruar. Vazhdoni leximin

Lopa, pjesa I (kaptina 2)

Shkarkoje-shfletoje: Lopa – pjesa I me shënime.pdf
Kjo është kaptinë Medinase dhe më e gjata në Kuran, që përmban material të shpallur gjatë disa viteve, dhe e emëruar sipas storjes së lopës që Izraelitët qenë urdhëruar ta therin (vargjet 67 e tutje). Kaptina hapet me një përgjigje ndaj përgjërimit për udhëzim në Kaptinën 1, ‘Hapja’, duke e ndarë njerëzimin në tri grupe në reagimin e tyre ndaj këtij udhëzimi — besuesit, mosbesuesit, dhe hipokritët — dhe mbyllet duke i konfirmuar parimet e besimit të dhëna në vargjet hyrëse (3-5).
Vazhdoni leximin