Eckhart Tolle: Një tokë e re

Eckhart Tolle: Një tokë e re (A New Earth)

Përkthyes: Ridvan Bunjaku

Botues: Pema, nëntor 2017

Kapitujt: Continue reading

Advertisements

E vetmja frikë është frika vetë

Nga Franklin D. Roosevelt

Franklin D. Roosevelt pat bërë kampanjë kundër Herbert Hoover në zgjedhjet presidenciale të SHBA më 1932 duke thënë sa më pak që është e mundur se çka do të mund të bënte po të zgjedhej. Edhe në marrëdhëniet më të afërta të punës, askush nga kolegët më të afërt nuk ndiheshin se e njihnin mirë atë, me përjashtim mbase të gruas së tij, Eleanor’ës.
I dashuri, mendjemprehti Roosevelt e përdorte sharmin e tij për t’i mbajtur shumicën e njerëzve në distancë. Në fjalimet e kampanjës, ai parapëlqente ton të gjallë, optimistik, të butë e atëror të aromatizuar me humor. Mirëpo adresimi i tij i parë inaugures e pati një kualitet të pazakonshëm solemn, religjioz. Dhe për një arsye të mirë – më 1933 depresioni e pati arritur thellësinë e tij. Adresimi i parë inaugurues i Roosevelt’it e skicoi në terma të gjera se si shpresonte ai të qeverisë dhe i përkujtonte amerikanët se “vështirësitë e përgjithshme” të kombit kishin të bënin “vetëm me gjërat materiale.”

Continue reading