Hekuri (kaptina 57)

Sura Medinase që i nxit besimtarët të shpenzojnë në kauzën e Zotit dhe ta mbështesin drejtësinë — sura e merr titullin nga hekuri i përmendur në vargun 25. Pohohet gjithë-përhapësia e fuqisë, e dijes, e kontrollit dhe e lavdisë së Zotit për t’i nxitur besimtarët për veprim të duhur, dhe përshkruhet fati i hipokritëve. Përmenden profetët e mëparshëm (vargjet 26-7), veçanërisht Nuhi (Noah), Ibrahimi (Abraham) dhe Isai (Jesus), duke e treguar përgjigjen që e morën. Sura mbyllet me referim të Njerëzve të Librit.

Shkarkoje/shfletoje: 57_Hekuri.pdf

Shih kaptina të tjera këtu

Advertisements

Lopa, pjesa II (kaptina 2)

Shkarkoje/shfletoje botimin e plotë këtu: Lopa – pjesa II (pdf)

“Përzgjedhjet nga Kurani që gjenden në këtë botim e paraqesin atë që teologu i shquar Al-Ghazali i quan gjashtë synimet e Librit. Synimi i parë është njohja e Zotit, duke e përfshirë esencën, tiparet dhe veprat e Zotit. Synimi i dytë është përcaktimi i Rrugës te Zoti, përmes të cilës hiqet “ndryshku” nga “pasqyra” e shpirtit, ashtu që drita e Zotit të mund të reflektohet qartë në shpirtin e pastruar. Vazhdoni leximin

Lopa, pjesa I (kaptina 2)

Shkarkoje-shfletoje: Lopa – pjesa I me shënime.pdf
Kjo është kaptinë Medinase dhe më e gjata në Kuran, që përmban material të shpallur gjatë disa viteve, dhe e emëruar sipas storjes së lopës që Izraelitët qenë urdhëruar ta therin (vargjet 67 e tutje). Kaptina hapet me një përgjigje ndaj përgjërimit për udhëzim në Kaptinën 1, ‘Hapja’, duke e ndarë njerëzimin në tri grupe në reagimin e tyre ndaj këtij udhëzimi — besuesit, mosbesuesit, dhe hipokritët — dhe mbyllet duke i konfirmuar parimet e besimit të dhëna në vargjet hyrëse (3-5).
Vazhdoni leximin

Hixhra — terreni shkëmbor (kaptina 15)

Kaptinë Mekase që e merr titullin nga referimi i njerëzve të Hixhrës (vargjet 80-84). Këta janë shembull i shumë njerëzve që nuk iu besuan profetëve të vet dhe i refuzuan. Secili e ka kohën e vet për dënim kështu që Profeti duhet ta pranojë këtë me durim — e jo të mërzitet se çka thonë pabesimarët — dhe të vazhdojë të falet. Kaptina e përdor shembullin e natyrës dhe këmbënguljen e Iblisit për korruptimin e njerëzve për ta treguar, pastaj, mirësinë e Zotit dhe rrezikun të cilin e personifikon Djalli.

Shkarkoje-lexoje këtu: 15 – Hixhra.pdf Vazhdoni leximin

Ibrahimi (Abraham, Kaptina 14)

Kaptinë Mekase e emëruar sipas Ibrahimit (vargjet 35-41), i cili i lutet Zotit që Meka të mund të lulëzojë ashtu që njerëzit e vet të mund të jenë falënderues dhe të vazhdojnë t’i falen Zotit. Nëpër kaptinë, për mosmirënjohësit mbahet qëndrim kundërshtues dhe për mirënjohësit ka lëvdata. Ibrahimi po ashtu kërkon që ai dhe pasardhësit e tij të mund të mbrohen nga idhujtaria. Kjo shërben për t’ua kujtuar mekasve se duhet t’i shmangen adhurimit të idhujve.

Shkarkoje-lexoje këtu: 14 Ibrahimi.pdf Vazhdoni leximin