Thomas Cleary për Kuranin

Kurani njihet universalisht si libri i shenjtë i Islamit, feja e nënshtrimit ndaj vullnetit të Zotit. Kapitujt dhe vargjet në këtë vëllim të ekstrakteve nga Kurani janë zgjedhur për ta formuar një rruzare të leximeve dhe recitimeve që synojnë ta njoftojnë lexuesin jo-mysliman me urtinë thelbësore, bukurinë dhe madhështinë e këtij libri të shenjtë.

Kurani është në mënyrë të pamohueshme libër me rëndësi të madhe madje edhe për jo-myslimanët, mbase sot më shumë se kurrë, nëse kjo është e mundur. Një aspekt i Islamit që është i papritur e megjithatë tërheqës për mendjen sekulare post-kristiane është ndërloja harmonike e besimit dhe arsyes. Islami nuk kërkon besim të pa-arsyeshëm. Në vend të kësaj, fton për besim inteligjent, që del nga vëzhgimi, reflektimi dhe zhytja në mendime, duke filluar me natyrën dhe atë që është kudo rreth nesh. Prandaj, antagonizmi midis fesë dhe shkencës si ai që është i njohur për perëndimorët është i huaj për Islamin. Vazhdoni leximin

Biografitë e përkthyesve të Kuranit të shqipëruar

Në vijim janë biografitë e tre përkthyesve të përdorur më së shumti gjatë shqipërimit të Kuranit:

Muhamed Abdel-Halim

Muhamed A. S. Abdel-Halim (arabisht: محمد عبد الحليم سعيد, i lindur më 1930), OBE (Order of the British Empire – Titulli: Urdhri i Perandorisë Britanike), FCIL (Fellow of Chartered Institute of Linguists – Anëtar i veçantë i Institutit të Kualifikuar të Gjuhëtarëve), është profesor me titull “Mbreti Fahd” i Studimeve Islame në Shkollën e Studimeve Orientale dhe Afrikane, Universiteti i Londrës (SOAS) dhe redaktor i Journal of Qur’anic Studies (Revistës së Studimeve Kur’anore). Vazhdoni leximin