Nëntor i ftohtë: rikujtues i qartë i hijeve të së shkuarës

“Nëntor i ftohtë” e shfaq ni gjendje ekstreme të njeriut (por jo të izoluar) të shkaktuar nga çmenduria e “politikës” me vetëdije shumë të ulët. Në film shfaqen qartë qasje në dukje të kundërta të njerëzve të mirë, të cilat nuk çojnë askund sepse e keqja është tepër e madhe. Filmi i përmend disa nga problemet kryesore të të 90tave dhe si i tillë duhet të shikohet në radhë të parë nga ne që pak-a-shumë i kemi përjetuar ato, e që me sa duket i kemi harruar thuajse krejt. Vazhdoni leximin

Advertisements

Hekuri (kaptina 57)

Sura Medinase që i nxit besimtarët të shpenzojnë në kauzën e Zotit dhe ta mbështesin drejtësinë — sura e merr titullin nga hekuri i përmendur në vargun 25. Pohohet gjithë-përhapësia e fuqisë, e dijes, e kontrollit dhe e lavdisë së Zotit për t’i nxitur besimtarët për veprim të duhur, dhe përshkruhet fati i hipokritëve. Përmenden profetët e mëparshëm (vargjet 26-7), veçanërisht Nuhi (Noah), Ibrahimi (Abraham) dhe Isai (Jesus), duke e treguar përgjigjen që e morën. Sura mbyllet me referim të Njerëzve të Librit.

Shkarkoje/shfletoje: 57_Hekuri.pdf

Shih kaptina të tjera këtu

Zgjimi nga transi i pavlerësisë

Zgjimi nga transi i pavlerësisë.pdf është artikull nga Tara Brach, PhD, e cila e ka praktikuar dhe ua ka mësuar të tjerëve meditimin që nga 1975-ta, si dhe ka udhëhequr seminare të meditimit nëpër qendra në tërë Amerikën Veriore. Është psikologe klinike, themeluese e Insight Meditation Community of Washington (IMCW), dhe autore e “Radical Acceptance” dhe “True Refuge”. Vazhdoni leximin

Lopa, pjesa II (kaptina 2)

Shkarkoje/shfletoje botimin e plotë këtu: Lopa – pjesa II (pdf)

“Përzgjedhjet nga Kurani që gjenden në këtë botim e paraqesin atë që teologu i shquar Al-Ghazali i quan gjashtë synimet e Librit. Synimi i parë është njohja e Zotit, duke e përfshirë esencën, tiparet dhe veprat e Zotit. Synimi i dytë është përcaktimi i Rrugës te Zoti, përmes të cilës hiqet “ndryshku” nga “pasqyra” e shpirtit, ashtu që drita e Zotit të mund të reflektohet qartë në shpirtin e pastruar. Vazhdoni leximin