Rrnoje

[Era Istrefi:]

Oh-oh, oh-oh-oh-oh…

 

[Nicky Jam:]

Ni jetë, rrnoje, se ni jetë e kem’

Ni jetë, rrnoje, se ni jetë e kem’

Ni jetë, rrnoje, se s’t’vjen dy herë

Ni jetë, rrnoje, se s’t’vjen dy herë Continue reading

Advertisements

Ibrahimi (Abraham, Kaptina 14)

Kaptinë Mekase e emëruar sipas Ibrahimit (vargjet 35-41), i cili i lutet Zotit që Meka të mund të lulëzojë ashtu që njerëzit e vet të mund të jenë falënderues dhe të vazhdojnë t’i falen Zotit. Nëpër kaptinë, për mosmirënjohësit mbahet qëndrim kundërshtues dhe për mirënjohësit ka lëvdata. Ibrahimi po ashtu kërkon që ai dhe pasardhësit e tij të mund të mbrohen nga idhujtaria. Kjo shërben për t’ua kujtuar mekasve se duhet t’i shmangen adhurimit të idhujve.

Shkarkoje-lexoje këtu: 14 Ibrahimi.pdf Continue reading

Bubullima (Er-Ra‘d, Kaptina 13)

Kaptinë Medinase që e merr titullin nga bubullima që e himnizon Zotin në vargun 13. Kaptina dallohet me përshkrimin e saj emocionues të fuqisë dhe të dijes së Zotit. Theksohet vendi i Muhamedit në traditën e gjatë të profetëve, prej të cilëve asnjëri nuk mund të prodhonte mrekulli kur i kërkohej, dhe nënvizohet roli i tij: është vetëm që ta bartë mesazhin. Zoti është Ai që do t’iu kërkojë llogari njerëzve për veprat e veta, dhe Ai është dëshmitari për të vërtetën e mesazhit.

Shkarkoje-lexoje këtu: 13 Bubullima.pdf Continue reading